Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla BASIEWICZ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DORYB” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 121 475,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 121 475,01 zł

Facebook